Bošnjački demokratski savez u Sjevernoj Makedoniji

Zamjenica premijera Vlade Kosova- Emilija Redžepi posjetila je Bošnjački demokratski savez i sastala se sa delegacijom ove političke stranke predvođena od predsjednika Munira Kolašinca i delegacijom Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Sjevernoj Makedoniji, predvođena od predsjednika Dževadom Hot.
Na sastanku razgovarano je o tekućim aktivnostima BDS-a, I BNV-a , potrebi za efektivnijem umrežavanju i suradnji o bošnjačkim nacionalnim pitanjima u budućnosti I napore ove političke stranke da obezbjedi bolji status i položaj za Bošnjake u Sjevernoj Makedoniji.
Zahvaljujemo vicepremijerki Redžepi na odvojenom vremenu i iskazanom poštovanju i pažnji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *