Posjeta Turskoj

Veliko hvala gradonačelniku Opštine Istanbul gosp. Ekrem İmamoğlu na gostoprimstvu.
Bilo je zadovoljstvo razgovarati o zajedničkim projektima koje možemo voditi sa gradovima na Kosovu u okviru B40 Balkanske mreže gradova.
Një falenderim i veçantë për kryetarin e komunës së Stambollit z. Ekrem Imamoglu për mikpritjen.
Ishte kënaqësi të flisnim për projektet e përbashkëta që mund t’i udhëheqim me qytetet e Kosovës në kuadër të Rrjetit Ballkanik të Qyteteve B40.
Special thanks to the mayor of the Municipality of Istanbul, Mr. Ekrem Imamoglu on hospitality.
It was a pleasure to talk about joint projects that we can lead with cities in Kosovo within the framework of the B40 Balkan Network of Cities.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na misafirperverliği için çok teşekkürler.
B40 Balkan Şehirler Ağı kapsamında Kosova şehirleri ile İstanbul arasında yürütebileceğimiz ortak projelerden bahsetmek çok keyifliydi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *