Obeležavanje Nacionalnog dana Roma

U okviru nedeljnih aktivnosti za obeležavanje Nacionalnog dana Roma, sa premijerom Republike Kosovo posetili smo najstariju…